DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

我的位置:

 • EZ-D2000-德威导播台

  产品型号:EZ-D2000-德威导播台

  品牌:德威Dowell
  报价:面议 (在产)
  经销商:德威软件

  010-60607369、60609466、4008-800-384

 • AW-CB400MC-

  产品型号:AW-CB400MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-RC600MC-摄像机控制器

  产品型号:AW-RC600MC-摄像机控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AK-HRP150MC-

  产品型号:AK-HRP150MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-DU600MC-控制器

  产品型号:AW-DU600MC-控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-RP555MC-小型控制器

  产品型号:AW-RP555MC-小型控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-RP400MC-高性能控制器

  产品型号:AW-RP400MC-高性能控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • CCU-D50P-摄像机控制单元

  产品型号:CCU-D50P-摄像机控制单元

  品牌:索尼SONY
  报价:面议 (停产)
  经销商:索尼SONY

  400 810 2208、400 810 8166

 • CCU-550DP(已停产)-摄像机控制单元

  产品型号:CCU-550DP(已停产)-摄像机控制单元

  品牌:索尼SONY
  报价:面议 (停产)
  经销商:索尼SONY

  400 810 2208、400 810 8166

 • CCU-700AP(已停产)-摄像机控制单元

  产品型号:CCU-700AP(已停产)-摄像机控制单元

  品牌:索尼SONY
  报价:面议 (停产)
  经销商:索尼SONY

  400 810 2208、400 810 8166

 • CCU-900P(已停产)-摄像机控制单元

  产品型号:CCU-900P(已停产)-摄像机控制单元

  品牌:索尼SONY
  报价:面议 (停产)
  经销商:索尼SONY

  400 810 2208、400 810 8166

 • MSU-700A/750(已停产)-摄像机主设置单元

  产品型号:MSU-700A/750(已停产)-摄像机主设置单元

  品牌:索尼SONY
  报价:面议 (停产)
  经销商:索尼SONY

  400 810 2208、400 810 8166