DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

我的位置:

 • AW-PH400MC-多功能摄像机云台

  产品型号:AW-PH400MC-多功能摄像机云台

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (在产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AJ-HPX3100MC-P2 摄像机

  产品型号:AJ-HPX3100MC-P2 摄像机

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (在产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

  经销商:金启迪

  020-87740389、87637390、87740769、13826087570

 • AW-LZ16MD73MC-MD 变焦镜头

  产品型号:AW-LZ16MD73MC-MD 变焦镜头

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-LZ16ST73MC-

  产品型号:AW-LZ16ST73MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-LZ16ST55MC-

  产品型号:AW-LZ16ST55MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-LZ17MD9AMC-

  产品型号:AW-LZ17MD9AMC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-LZ16AF7MC-

  产品型号:AW-LZ16AF7MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-LZ17ST9AMC-

  产品型号:AW-LZ17ST9AMC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-LZ10MD6MC-MD 变焦镜头

  产品型号:AW-LZ10MD6MC-MD 变焦镜头

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-CB400MC-

  产品型号:AW-CB400MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-RC600MC-摄像机控制器

  产品型号:AW-RC600MC-摄像机控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AK-HRP150MC-

  产品型号:AK-HRP150MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-LZ16MD55MC-MD 变焦镜头

  产品型号:AW-LZ16MD55MC-MD 变焦镜头

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-DU600MC-控制器

  产品型号:AW-DU600MC-控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • SX-150-矩阵转换器

  产品型号:SX-150-矩阵转换器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

  经销商:深圳浩铭

  0755-83683388、83273222

 • AG-HPX500MC-存储卡式摄录一体机

  产品型号:AG-HPX500MC-存储卡式摄录一体机

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

  经销商:金启迪

  020-87740389、87637390、87740769、13826087570

  经销商:科锐视听

  010-84467914、84467924、84467934、84467944、84467954、84467964

 • AW-HE100MC-一体化高清摄像机

  产品型号:AW-HE100MC-一体化高清摄像机

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AK-HC1500MC-小型多格式高清摄像机

  产品型号:AK-HC1500MC-小型多格式高清摄像机

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

  经销商:中广华创

  010-62241717、13910106089

  经销商:科旭威尔科技

  400-628-1196、010-51655196、010-82790302

 • AW-E750MC-高画质小型摄像机

  产品型号:AW-E750MC-高画质小型摄像机

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

  经销商:科旭威尔科技

  400-628-1196、010-51655196、010-82790302

 • AW-E650MC-高画质小型摄像机

  产品型号:AW-E650MC-高画质小型摄像机

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

  经销商:科旭威尔科技

  400-628-1196、010-51655196、010-82790302

 • AW-PH650MC-户外云台

  产品型号:AW-PH650MC-户外云台

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-PH360MC-小型室内云台

  产品型号:AW-PH360MC-小型室内云台

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-RP555MC-小型控制器

  产品型号:AW-RP555MC-小型控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-RP400MC-高性能控制器

  产品型号:AW-RP400MC-高性能控制器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-PB506MC-SDI演播室卡

  产品型号:AW-PB506MC-SDI演播室卡

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-PB305MC-演播室卡

  产品型号:AW-PB305MC-演播室卡

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-P504MC-

  产品型号:AW-P504MC-

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-PS300AMC-交流适配器

  产品型号:AW-PS300AMC-交流适配器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-PS505AMC-电源

  产品型号:AW-PS505AMC-电源

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

 • AW-IF400MC-协议转换器

  产品型号:AW-IF400MC-协议转换器

  品牌:松下Panasonic
  报价:面议 (停产)
  经销商:松下Panasonic

  400-810-0781、010-65626688

1 2 3