DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

赛普电子,
null

我的位置:

 • SAM-50S01X/SAM-60S01X/SAM-67S01X/SAM-50S01S/SAM-60S01S/SAM-67S01S/SAM-80S01-LED光源DLP

  产品型号:SAM-50S01X/SAM-60S01X/SAM-67S01X/SAM-50S01S/SAM-60S01S/SAM-67S01S/SAM-80S01-LED光源DLP

  品牌:赛普Samplex
  报价:面议 (在产)
  经销商:赛普科技

  020-22089823、020-22089801、13751806400

 • 60

  产品型号:60"SAM-60S05X 60"高亮SAM-60S02X 60"高亮SAM-60S02H/ 70"SAM-70S05X 70”高亮S-超薄DLP

  品牌:赛普Samplex
  报价:面议 (在产)
  经销商:赛普科技

  020-22089823、020-22089801、13751806400

 • 激光光源DLP-赛普Samplex 激光光源DLP

  产品型号:激光光源DLP-赛普Samplex 激光光源DLP

  品牌:赛普Samplex
  报价:面议 (在产)
  经销商:赛普科技

  020-22089823、020-22089801、13751806400

 • SAM-50S04X,SAM-60S04X,SAM-67S04X······-激光光源DLP拼接显示单元

  产品型号:SAM-50S04X,SAM-60S04X,SAM-67S04X······-激光光源DLP拼接显示单元

  品牌:赛普Samplex
  报价:面议 (在产)
  经销商:赛普科技

  020-22089823、020-22089801、13751806400

 • SAM-50S01X,SAM-60S01X, SAM-67S01X······-LED光源DLP拼接显示单元

  产品型号:SAM-50S01X,SAM-60S01X, SAM-67S01X······-LED光源DLP拼接显示单元

  品牌:赛普Samplex
  报价:面议 (在产)
  经销商:赛普科技

  020-22089823、020-22089801、13751806400

  经销商:网方智能

  020-85542565、85624746

 • SAM-60S05H,SAM-65S01H,SAM-70S05H-超薄系列DLP拼接显示单元

  产品型号:SAM-60S05H,SAM-65S01H,SAM-70S05H-超薄系列DLP拼接显示单元

  品牌:赛普Samplex
  报价:面议 (在产)
  经销商:赛普科技

  020-22089823、020-22089801、13751806400

  经销商:网方智能

  020-85542565、85624746

 • samplex-DID液晶拼接

  产品型号:samplex-DID液晶拼接

  品牌:赛普Samplex
  报价:面议 (在产)
  经销商:赛普科技

  020-22089823、020-22089801、13751806400

  经销商:威创高科

  010-57723968、15710011579