DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

我的位置:

 • TS-0670HC-充电箱(红外接收单元充电箱) TS-0670HC

  产品型号:TS-0670HC-充电箱(红外接收单元充电箱) TS-0670HC

  品牌:ITC
  报价:面议 (在产)
  经销商:保伦电子ITC

  400-991-2218、400-991-2238、020-34706665

 • TS-0626-TS-0626 主席单元(数字会议系统双音频主席单元接口盒)

  产品型号:TS-0626-TS-0626 主席单元(数字会议系统双音频主席单元接口盒)

  品牌:ITC
  报价:面议 (在产)
  经销商:保伦电子ITC

  400-991-2218、400-991-2238、020-34706665

 • TS-0626A-TS-0626A 代表单元(数字会议系统双音频代表单元接口盒)

  产品型号:TS-0626A-TS-0626A 代表单元(数字会议系统双音频代表单元接口盒)

  品牌:ITC
  报价:面议 (在产)
  经销商:保伦电子ITC

  400-991-2218、400-991-2238、020-34706665

 • TS-02RD-TS-02RD 数字会议 IC 卡写卡器

  产品型号:TS-02RD-TS-02RD 数字会议 IC 卡写卡器

  品牌:ITC
  报价:面议 (在产)
  经销商:保伦电子ITC

  400-991-2218、400-991-2238、020-34706665

 • TS-0221DC-TS-0221DC 适配器 ( 扩展盒电源适配器 )

  产品型号:TS-0221DC-TS-0221DC 适配器 ( 扩展盒电源适配器 )

  品牌:ITC
  报价:面议 (在产)
  经销商:保伦电子ITC

  400-991-2218、400-991-2238、020-34706665