DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

我的位置:

 • SW5506/SW5507-LG 55寸 1.8mm 双边接缝

  产品型号:SW5506/SW5507-LG 55寸 1.8mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • SW5505/SW5504-LG 55寸 3.5mm 双边接缝

  产品型号:SW5505/SW5504-LG 55寸 3.5mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • 60寸 6.5mm 双边接缝-60寸 6.5mm 双边接缝

  产品型号:60寸 6.5mm 双边接缝-60寸 6.5mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • SW4901/SW4903-LG 49寸 1.8mm 双边接缝

  产品型号:SW4901/SW4903-LG 49寸 1.8mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • LG 49寸 SW4902-LG 49寸 3.5mm 双边接缝

  产品型号:LG 49寸 SW4902-LG 49寸 3.5mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • LG 47寸-LG 47寸 4.9mm 双边接缝

  产品型号:LG 47寸-LG 47寸 4.9mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • 三星 46 寸 SW4605-三星 46寸 1.7mm 双边接缝

  产品型号:三星 46 寸 SW4605-三星 46寸 1.7mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • 46 寸 SW4603/SW4604-三星 46寸 3.5mm 双边接缝

  产品型号:46 寸 SW4603/SW4604-三星 46寸 3.5mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • 三星 46 寸 SW4602-三星 46寸 5.5mm 双边接缝

  产品型号:三星 46 寸 SW4602-三星 46寸 5.5mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • 三星 55寸 SW5510/SW5503-三星 55寸 1.7mm 双边接缝

  产品型号:三星 55寸 SW5510/SW5503-三星 55寸 1.7mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • 三星 55寸 SW5501/SW5502-三星 55寸 3.5mm 双边接缝

  产品型号:三星 55寸 SW5501/SW5502-三星 55寸 3.5mm 双边接缝

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529

 • SW4605-三星 46寸 1.7mm 双边接缝 LCD液晶拼接单元

  产品型号:SW4605-三星 46寸 1.7mm 双边接缝 LCD液晶拼接单元

  品牌:尚为SEVA
  报价:面议 (在产)
  经销商:尚为伟业

  4009-987-330、0755-8921 6529