DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

我的位置:

 • 巴可优利视UniSee-55”无边框平铺LCD拼接显示系统平台

  产品型号:巴可优利视UniSee-55”无边框平铺LCD拼接显示系统平台

  品牌:巴可BARCO
  报价:面议 (在产)
  经销商:巴可BARCO

  400-88-22726、400-000-9370、010-80101166

 • NSL-5521-LCD电视墙

  产品型号:NSL-5521-LCD电视墙

  品牌:巴可BARCO
  报价:面议 (停产)
  经销商:巴可BARCO

  400-88-22726、400-000-9370、010-80101166

 • NSL-4601-LCD电视墙

  产品型号:NSL-4601-LCD电视墙

  品牌:巴可BARCO
  报价:面议 (停产)
  经销商:巴可BARCO

  400-88-22726、400-000-9370、010-80101166

 • OBPX-55-巴可 LCD拼接墙

  产品型号:OBPX-55-巴可 LCD拼接墙

  品牌:巴可BARCO
  报价:面议 (停产)
  经销商:巴可BARCO

  400-88-22726、400-000-9370、010-80101166

 • OBLX-55-巴可 LCD拼接墙

  产品型号:OBLX-55-巴可 LCD拼接墙

  品牌:巴可BARCO
  报价:面议 (停产)
  经销商:巴可BARCO

  400-88-22726、400-000-9370、010-80101166

 • OverView HVD5521-巴可 LCD拼接墙

  产品型号:OverView HVD5521-巴可 LCD拼接墙

  品牌:巴可BARCO
  报价:面议 (停产)
  经销商:巴可BARCO

  400-88-22726、400-000-9370、010-80101166

 • 55”无边框平铺LCD拼接显示系统平台-巴可 优利视UniSee

  产品型号:55”无边框平铺LCD拼接显示系统平台-巴可 优利视UniSee

  品牌:巴可BARCO
  报价:面议 (停产)
  经销商:巴可BARCO

  400-88-22726、400-000-9370、010-80101166