DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

利亚德,
null
洲明,
艾比森,
诺瓦,
null
LANBO微距背投

我的位置:

 • 82.5英寸/110英寸-易事达82.5英寸/110英寸全真电视机

  产品型号:82.5英寸/110英寸-易事达82.5英寸/110英寸全真电视机

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • 82.5英寸/110英寸.-易事达82.5英寸/110英寸全真电视机

  产品型号:82.5英寸/110英寸.-易事达82.5英寸/110英寸全真电视机

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • 固装货架屏-货架屏

  产品型号:固装货架屏-货架屏

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • E1.9 E2.6 E2.9-易事达E系列

  产品型号:E1.9 E2.6 E2.9-易事达E系列

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6-EHP系列

  产品型号:EHP1.2 EHP1.5 EHP1.9 EHP2.6-EHP系列

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9-BIM Plus

  产品型号:BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9-BIM Plus

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.9-VE

  产品型号:VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.9-VE

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • UF6.67 UF8.33 UF10 UF16.66-UF

  产品型号:UF6.67 UF8.33 UF10 UF16.66-UF

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • IA4S IA5S IA6S IA7S IA10S-IA

  产品型号:IA4S IA5S IA6S IA7S IA10S-IA

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • Shine Plus5.9 Shine Plus6.9 Shine Plus7.8 Shine Plus8.9-亮彩 Plus

  产品型号:Shine Plus5.9 Shine Plus6.9 Shine Plus7.8 Shine Plus8.9-亮彩 Plus

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9-BIM Plus(P1.9)

  产品型号:BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9-BIM Plus(P1.9)

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • BIM Plus P1.9	BIM Plus P2.6	BIM Plus P3.9-BIM Plus(P1.9)

  产品型号:BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.9-BIM Plus(P1.9)

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.2 VE1.9-VE

  产品型号:VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.2 VE1.9-VE

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (在产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • MI1.2S-小间距LED屏

  产品型号:MI1.2S-小间距LED屏

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (停产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • MI1.9S-小间距LED屏

  产品型号:MI1.9S-小间距LED屏

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (停产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • MI2.5S-小间距LED屏

  产品型号:MI2.5S-小间距LED屏

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (停产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667

 • IFM3.91-户内LED显示屏

  产品型号:IFM3.91-户内LED显示屏

  品牌:易事达ESDLUMEN
  报价:面议 (停产)
  经销商:易事达电子

  400 6700 878、0755-3368 7666转8667