DAV首页
数字音视工程网

微信公众号

数字音视工程网

手机DAV

我的位置:

share to

天花喇叭/吸顶喇叭,天花音箱

天花喇叭/吸顶喇叭,天花音箱
广州市北斗星音响器材有限公司
供应:天花喇叭/吸顶喇叭,天花音箱
价格:面议
销售地区:-
联系人:谈尧君
电话:13928882815
发布日期:2012-07-23
来源:广州市北斗星音响器材有限公司
详细描述

 

·产品类别: 吸顶天花喇叭
·产品名称吸顶天花喇叭
·产品型号:WA-104/WA-105/WA-106(A表带同轴,H表带金属防火后盖)
·功能描述

 

MODE
WA-104(WA-104A)
WA-105(WA-105A)
WA-106(WA-106A)
RATED POWER(W):
3W/6W
3W/6W
3W/8W
LINE VOLTAGE(V)
70V-100V
70V-100V
70V-100V

 

·参考数据

MODE
WA-104(WA-104A)
WA-105(WA-105A)
WA-106(WA-106A)
RATED POWER(W):
3W/6W
3W/6W
3W/8W
LINE VOLTAGE(V)
70V-100V
70V-100V
70V-100V
FREQ.RESP.(HZ):
80Hz-18KHz
80Hz-18KHz
80Hz-20KHz
DIMENSIONS(mm):
Ø180*55
Ø198*55
Ø245*66
HOLE DIMENSIONS(mm):
Ø155
Ø166
Ø210
SENSITIVITY(1w,1n):
91±3dB
91±3dB
91±3dB
WEIGHT:
0.8kg
0.85kg
1.1kg
COMPOSING:
4"*1
5"*1
6.5"*1